Klimatilpasning i Odense

Regnbed på forsiden af huset ud mod fortorv

Klimaklar i Skibhus

Klimaklar i Skibhus er et klimatilpasningsprojekt på gaderne Hørdumsgade, Piosgade, Baumgartensvej, Thorkildsgade, Bøgebjergvej og Helsingborggade.

I gaderne er der etableret vejbede med indbyggede LAR-anlæg, som regnvandet løber ned i. Klimatilpasningsprojektet har fokus på hverdagsregn og aflaster kloaksystemet, så beboerne er i mindre risiko for kælderoversvømmelser ved regnskyl.

Læs mere om Klimaklar i Skibhus

Glisholm Sø

Glisholm Sø er et stort regnvandsbassin, der ligger på Glisholmvej 144-149. Søen tilbageholder og opmagasinerer regnvand fra nærområdet og forebygger oversvømmelser ved hverdagsregn.

Glisholm Sø blev i 2018 kåret som en af de 100 bedste klimaløsninger i Danmark. Det er et stort naturområde med stier, eng og skov samt gode forhold for fuglelivet, tudser og insekter.

Læs mere om Glisholm Sø

Glisholm Sø
Bolbro områdefornyelse

Bolbro områdefornyelse

På Bystævnevej, ved Træøen og på den sydlige del af Stadionvej er der anlagt LAR-vejbede, der håndterer hverdagsregnen i området og aflaster kloaksystemet.

Inden længe bliver også parkeringspladsen bag Føtex og Mango Bazar, Rømersvej og strækningen på Middelfart ud for Føtex og Lidl klimatilpasset med LAR-løsninger, der samtidig gør områderne grønnere og mere rekreative.

Fruens Bøge Allé, Gurlis Allé

På Fruens Bøge Allé og Gurlis Allé er der etableret vejbede med indbyggede LAR-anlæg, som mindsker risikoen for kælderoversvømmelser ved hverdagsregn og samtidig fungerer som hastighedsdæmpende chikaner. 

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med beboerne i kvarteret, hvoraf flere hjælper med at aflaste kloaksystemet yderligere ved at etablere regnbede i de private haver og håndtere regnvandet på egen grund.

Vejbed til regnvand på Langelinie i Odense