Galleri regnhaver


Regnbed, hvor vandet ledes fra nedløbsrøret via en brostensrende til bedet.


Regnbed, hvor vandet ledes fra nedløbsrøret via en brostensrende til bedet. 


Regnbed hvor regnvandet ledes fra flere nedløbsrør via brostensrender til bedet


Regnbed, hvor regnvandet ledes fra flere nedløbsrør via brostensrender til bedet

 


Regnvandet ledes fra nedløbsrøret ud i en rende i jorden, hvor det synker ned på sin vej. 


Regnvandet ledes fra nedløbsrøret ud i en rende i jorden, hvor det synker ned på sin vej. 


Regnvandet ledes fra nedløbsrøret via en brostensrende til et regnvandsbed på forsiden af huset ud mod fortorvet. OBS! dette bed er lavet på dispensation ift. afstandskrav. 


Regnvandet ledes fra nedløbsrøret ud i et regnbed på forsiden af huset mod fortorvet. OBS! dette bed er lavet på dispensation ifht afstandskravene. 


Regnbed langs husmuren - OBS! kan kun laves sådan på huse uden kælder. 


Regnvandet strømmer ned i bedet via en brostensrende. 


Regnvandet ledes væk fra huset og ud på græsplænen, hvor det kan nedsive.