Hvad kan du gøre?

Er din have en regnhave?

Du kan være med til at løse problemer med kælderoversvømmelser i dit lokalområde ved at anlægge såkaldte LAR-løsninger i din have.  

LAR er en forkortelse for lokal afledning af regnvand og betyder, at regnvandet bruges som en ressource på overfladen - frem for at blive ledt i kloakken. 

Du kan af din kommune blive pålagt at håndtere regnvand på egen grund ved hjælp af LAR-løsninger. Du kan her på siden finde inspiration og vejledning i, hvordan du kommer i gang med LAR i din have.

Se billeder af forskellige regnhaver og LAR-løsninger her:

Gode råd til at holde på regnen

Du finder gode råd og information om, hvordan du kan holde regnen på egen grund i folderen 'Har du regnet den ud'.

I folderen kan du få et overblik over de forskellige LAR-løsninger, du kan anlægge i din have.

Download folderen her:

Sådan kommer du i gang med en LAR-løsning i din have

1) Er din grund egnet til LAR-løsninger?

Du kan bruge klimaklar.nu til at hente inspiration og få gode ideer til, hvilken LAR-løsning der passer til din have.

Når du er klar til at komme i gang med projekt, skal du undersøge, om jorden på din grund er egnet til nedsivning. Dette finder du ud af ved hjælp af en såkaldt infiltrationstest. Det er en test, der fortæller dig, hvor god din have er til at nedsive og aflede vandet.

Du kan få en anlægsgartner eller kloakmester til at teste jord- og nedsivningsforholdene på din grund. Vælger du selv at lave testen, kan du følge denne vejledning.

Testen er vigtig, fordi den fortæller dig, hvor stort et regnbed eller faskine, du skal anlægge på din grund. Testen er mest præcis, hvis den udføres på det sted i haven, hvor du har tænkt dig at nedsive regnvand.

2) Ansøg om tilbagebetaling hos VandCenter Syd

Du kan søge om at få udbetalt det såkaldte tilslutningsbidrag, hvis du håndterer regnvand på egen grund. Dette beløb kan være op til 25.000 kr. alt efter, hvor meget af regnvandet – der lander på dit tag og andre befæstede arealer – du holder på din grund (dog minimum 50 %).

Bemærk, at du kun kan søge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, hvis du bor i fælleskloakeret område. Du kan læse mere om ansøgningen på VandCenter Syds side. Efter du har ansøgt hos VandCenter Syd modtager du et tilsagn med yderligere information om, hvad du videre skal oplyse og indsende for at få overført en del af tilslutningsbidraget.

3) Tilladelse til nedsivning 

Der gælder en række regler ift. at nedsive regnvand på sin grund, så som at en LAR-løsning skal placeres 2 meter fra skel. Du skal derfor søge om tilladelse til at nedsive regnvand hos din respektive kommune, der undersøger om din løsning lever op til gældende krav og bestemmelser. 

Du søger om nedsivningstilladelse på www.bygogmiljoe.dk.

4) Afkobling udført af autoriseret kloakmester

Når du har fået tilladelse til at nedsive og er færdig med din LAR-løsning i haven, skal du sørge for, at en autoriseret kloakmester foretager en afkobling fra kloaksystemet.Det vil sige, at kloakmester afkobler dine tagnedløb, så de ikke længere leder regnvand i kloakken.

Du finder en oversigt over autoriserede kloakmestre i dit nærområde ved at klikke her. 

Når afkoblingen er foretaget, udarbejder kloakmesteren dokumentation for dette arbejde, der hedder en færdigmelding. Færdigmeldingen sendes til VandCenter Syd, der herefter udbetaler førnævnte tilslutningsbidrag.