Hvad kan du gøre?

Er din have en regnhave?

Du kan være med til at afhjælpe problemer med kælderoversvømmelser i dit lokalområde ved at omdanne din have til en såkaldt regnhave – og anlægge en eller flere regnvandsløsninger på din grund. I disse løsninger beholder man regnen på overfladen – frem for at lede regnvandet i kloaksystemet.

Disse løsninger kaldes i fagsprog for LAR-løsninger (LAR er en forkortelse for lokal afledning af regnvand).

Din kommune kan pålægge dig at håndtere regnvand på egen grund ved hjælp af LAR-løsninger/regnvandsløsninger. Du kan her på siden finde inspiration og vejledning i, hvordan du omdanner din have til en regnhave – og kommer i gang med regnvandsløsninger.

Gode råd til at holde på regnvandet

Du finder gode råd og information om, hvordan du kan holde regnen på egen grund i folderen 'Har du regnet den ud'.

I folderen kan du få et overblik over forskellige regnvandsøsninger, du kan anlægge i din have.

Download folderen her:

Har du svært ved at holde på regnen?

Er din have for lille - eller du har andre udfordringer- ift. at håndtere regnvand på egen grund?

Så kan du håndtere en delmængde af den regn, der ledes til kloaksystemet fra dit tag, indkørsel og andre overflader.

Det kaldes en delvis frakobling fra kloaksystemet – og du kan søge VandCenter Syd om at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget- alt efter hvor meget regn, du håndterer på egen grund. I 2022 kunne man som kunde hos VandCenter Syd få 26.795 kr., hvis man håndterede alt regnvand på egen grund.

Håndterer du fx 60 % af den regn, der lander på dine tag- og overfladearealer, kan du få 60 % tilbagebetalt af de førnævnte 26.795 kr. Håndterer du 75 %, kan du få 75 % tilbagebetalt og så fremdeles.

Du skal dog som minimum håndtere 50 % af regnvandet, hvis du ønsker at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget – og du skal bo i fælleskloakeret område, det vil sige, at regn- og spildevand løber i samme rør i kloaksystemet.

Sådan kommer du i gang i haven

1) Er din grund egnet til at nedsive regnvand?

Start med at finde ud af, hvilke regnvandsløsninger der passer til din have samt forholdene på din grund. Du kan finde inspiration og ideer her på siden eller på haveselskabet.dk/tags/regnhave

Når du har skitseret et projekt, skal du undersøge, om jorden på din grund er egnet til at nedsive regnvand. Dette finder du ud af ved hjælp af en såkaldt infiltrationstest. Det er en test, der fortæller dig, hvor god din grund er til at nedsive og aflede vand.

Du kan få en anlægsgartner eller kloakmester til at udføre testen og undersøge jord- og nedsivningsforholdene på din grund. Du kan også selve teste din jord ved at følge denne vejledning.

Testen er vigtig, fordi den fortæller dig, hvor stort (eller småt) en løsning kan dimensioneres på din grund – som fx et regnbed eller en faskine. Gennemfør testen det sted, hvor du anlægger en regnvandsløsning – så er testen mest præcis.

2) Ansøg om tilbagebetaling hos VandCenter Syd

Du kan søge om at få udbetalt det såkaldte tilslutningsbidrag, hvis du håndterer regnvand på egen grund. Dette beløb kan være op til 26.000 kr. alt efter, hvor meget regnvand – der lander på dit tag og andre befæstede arealer – du holder på din grund (dog minimum 50 %). Kan du fx kun håndtere 60 % af det regnvand, der lander på dit tag, kan du kun få tilbagebetalt 60 % af tilslutningsbidraget.

Bemærk, at du kun kan søge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, hvis du bor i fælleskloakeret område – det vil sige, at regn- og spildevand løber i samme rør. Du ansøger om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag på VandCenter Syds side.

Efter du har ansøgt hos VandCenter Syd modtager du et tilsagn med information om det videre forløb, og hvad du yderligere skal oplyse for at få udbetalt en del af tilslutningsbidraget.

3) Tilladelse fra kommune til at nedsive regnvand

Inden du kan komme i gang med en regnvandsløsning, skal du have en tilladelse fra din kommune. Det kræver nemlig tilladelse at nedsive regnvand på egen grund, fordi der gælder en række regler – som fx, at løsningen skal placeres 2 meter fra skel.

Kommunen undersøger om din løsning lever op til gældende krav og bestemmelser, når du har ansøgt. Du søger om nedsivningstilladelse på www.bygogmiljoe.dk.

4) Autoriseret kloakmester skal koble tagnedløb fra kloaksystem

Når du har fået tilladelse til at nedsive og dit projekt i haven er afsluttet - skal en autoriseret kloakmester afkoble tagnedløb fra kloaksystemet.

Du finder en oversigt over autoriserede kloakmestre i dit nærområde ved at klikke her

Når afkoblingen er foretaget, udarbejder kloakmesteren dokumentation for dette arbejde, der hedder en færdigmelding. Færdigmeldingen sendes til VandCenter Syd, der herefter udbetaler tidligere nævnte tilslutningsbidrag.