Sådan kommer du i gang

Denne guide er til dig, der skal i gang med at anlægge løsninger, der kan holde regnvandet på din grund. Har du undervejs spørgsmål eller noget du er i tvivl om undervejs, kan du skrive til mws@vandcenter.dk 

1) Er din grund egnet?

Du skal først og fremmest undersøge, om jorden på din grund er egnet til nedsivning. En god måde at undersøge dette på er at lave en såkaldt ‘infiltrationstest’. Det er en test, der giver dig et fingerpeg på, hvor god jordbunden på din grund er til at lede vandet væk.

Teknologisk Institut har en vejledning til, hvordan du selv kan teste din jord. Du finder vejledningen ved at klikke her.

En anlægsgartner eller autoriseret kloakmester kan også mod betaling lave en infiltrationstest for dig. En infiltrationstest er især væsentlig at lave, hvis du skal lægge en faskine i din grund, da testen fortæller dig, hvor stor en faskine, du skal købe.

2) Hvilken løsning er relevant for dig?

Dernæst skal du vælge en løsning der passer til din have samt dine behov og ønsker. Et regnbed vil være den typiske løsning, men andre regnvandsløsninger kan også være relevante til din have. Læs mere om de forskellige løsninger og lade dig inspirere ved at klikke på dette link eller på www.laridanmark.dk og www.klimatilpasning.dk. 

3) Tilladelse til nedsivning

Inden du dog begynder på dit projekt og tager det første spadestik, skal du lige spørge kommunen om lov. Helt konkret skal man have en tilladelse til at nedsive regnvand på egen grund.
Vi har for at hjælpe dig lavet et særkilt skema til dette projekt, der er nemmere at udfylde. Du finder skemaet her.

Når du udfylder skemaet søger du på samme tid også om at få udbetalt en del af tilslutningsbidraget. Se punkt 5.

4) Frakobling fra kloak

Ét af målene med Klimaklar i Skibhus-projektet er, at du som beboer afkobler dig kloakken og holder regnvandet på egen grund. På den måde kan du være med til at aflaste kloaksystemet i området og forbygge oversvømmelser.

Du skal få en autoriseret kloakmester til at foretage afkoblingen fra kloaksystemet for dig, når dit anlæg er færdigt. Odense Kommune og VandCenter Syd godkender ikke din afkobling, hvis den ikke er udført af en autoriseret kloakmester – så du må ikke foretage afkoblingen selv.

Du finder en oversigt over autoriserede kloakmestre i dit nærområde ved at klikke her.

5) Ansøgning om tilbagebetaling

Når du er frakoblet kloakken, har du til sidst mulighed for at få tilbagebetalt 40 % af dit tilslutningsbidrag. I 2013 var beløbet 23.450 kr. inkl. moms.

Dette beløb kan kun blive udbetalt, hvis du håndterer alt regnvand, der falder på din grund. Kan du kun holde en del af regnvandet på egen grund – og må udlede den resterende del til kloaksystem eller offentlig vej -, udbetaler VandCenter Syd en procentsats af de 23.450 kr. svarende til, hvor mange procent du håndterer på egen grund. Dog min. 50 %.

Du finder skemaet for ansøgning af tilbagebetaling af tilslutningsbidrag her.

VandCenter Syd syner herefter din frakobling, og hvis den bliver godkendt, bliver pengene automatisk sat ind på din konto.