Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål til projekt Klimaklar i Skibhus her.

Hvad handler Klimaklar i Skibhus om?

Kloakken i Skibhuskvarteret er i sin tid bygget til at rumme spildevand fra private husstande og erhverv. Den almindelige hverdagsregn løber også ned i kloakken, hvilket ikke giver problemer. Skybrud og større mængder nedbør, er der dog ikke plads til i rørene – og de store vandmængder får kloakken til at løbe over.

Det ekstreme vejr betyder som regel oversvømmede kældre, forurening og omfattende skader, der er dyrt for dig, samfundet og miljøet – og alt peger på, at vi kommer til at få mere af den slags vejr i fremtiden.

Opgaven er derfor klar. Vi skal have regnvandet væk fra kloakken, så vi kan sikre den udvalgte del af Skibhuskvarteret mod oversvømmelser og fremtidens klima.  Og vi skal have regnvandet væk fra både de offentlige veje og private haver.

Odense Kommune og VandCenter Syd tager sig af de offentlige veje – og du kan som borger klimatilpasse din bopæl ved at afkoble dig fra kloakken og holde regnvandet på din egen grund.

Læs mere om, hvordan du kommer godt i gang med at afkoble og holde på regnvandet her eller på www.klimatilpasning.dk

Læs mere om projekt Klimaklar Skibhus, de udvalgte gader og hvor langt vi er i projektet (https://klimaklar.nu/skibhus/baggrund-projektet/)

Hvad står ’LAR’ for?

LAR er en forkortelse af Lokal Afledning af Regnvand. Typisk drejer det sig om en form for nedsivning, transport eller forsinkelse af vandet til et andet område, magasinering eller fordampning. Det er primært nedsivning med efterfølgende transport af vandet til Odense Havn på offentlige veje og nedsivning privat grund, der er tiltænkt som løsning på udfordringerne med regnvand og overfyldte kloakker i projekt Klimaklar Skibhus.

Hvorfor lægger I ikke større rør i Skibhuskvarteret i stedet?

Større rør vil være en meget dyr, kompliceret og ikke fremtidsholdbar løsning i et byområde som Skibhuskvarteret. Det vil være en kortsigtet løsning, da alle klima- og vejranalyser peger på, at vi vil få brug for større rør i fremtiden, end dem vi lægger i jorden i dag.

Risikerer vi ikke vandskade fra stigende grundvand, når der pludselig nedsives så store mængder regnvand i jorden?

Vi måler grundvandsstanden løbende. Opdager vi problematiske forhold ved nedsivning fra private grunde, vil vi tidligt iværksætte nødvendige tiltage for at aflaste og afhjælpe et evt. problem. Et eksempel på dette kan være, at vi dræner eller pumper grundvand væk fra et berørt område. Det er en grundforudsætning for projektet, at husstande, der i dag oplever gener på grund af en høj grundvandsstand, ikke skal stå i en ringere situation på grund af nedsivning fra omkringliggende matrikler.

Hvordan kan jeg som borger gøre min grund klimaklar?

Du kan håndtere regnen på egen grund ved at anlægge en ’LAR-løsning’ i din have. Det kan være en løsning, hvor regnen får lov til at fordampe, nedsive eller opholde sig på din grund frem for at løbe i kloakken. Et regnbed i haven vil være den typiske løsning.

Vi har lavet en guide til, hvordan du kan holde regnen på egen grund. Og ellers er vores bedste råd, at du kontakter en (anlægs)gartner, kloakmester, havekonsulent eller lignende. Husk at afkobling fra kloak/afpropning af tagrende kun må udføres af en person, der har autorisation til dette.

Hvad koster det at lave et regnbed?

Vi har samlet to eksempler på, hvad et regnbed kan koste. Eksemplerne her er kun vejledende. Hvad løsningerne præcist vil koste på din grund, påvirkes bl.a. af størrelsen og særlige forhold ved din ejendom og matrikel – og på priserne på de materialer, du vælger.

Eksempel 1 – Hørdumsgade

Eksempel 2 – Baumgartensvej

Kan jeg få økonomisk tilskud, hvis jeg vil holde regnen på egen grund?

Du kan få udbetalt 24.050 kr. (40 % af tilslutningsbidraget) fra VandCenter Syd, hvis du afkobler dig fra kloakken og håndterer alt regnvand på egen grund. De 24.050 kr. er et engangsbeløb, der bliver udbetalt, når din regnvandsløsning er færdig (ikke før).

Har du ikke mulighed for at håndtere alt regnvand på egen grund, og har du behov for fortsat at aflede noget af regnvandet fra din grund til den offentlige vej – fx fordi din have er for lille? Så kan du få en delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, hvor VandCenter Syd udbetaler 12.025. kr.

Er der nogle afstandskrav til et regnbed?

Ja, løsningen skal for så vidt muligt anlægges 5 m. fra dit hus og 2 m. fra skellet til nabogrunden.

Hvad hvis min bag- og forhave er for lille til et regnbed (eller andre løsninger med nedsivning)?

Så har du mulighed for at afkoble og lede dit regnvand til den offentlige vej.

Kan jeg bygge et regnbed og nedsive, hvis jeg har en høj grundvandsstand i haven?

Ja, rent teknisk kan det ofte lade sig gøre, men i de fleste tilfælde anbefaler vi det ikke. Er du beboer og har en høj grundvandsstand i haven opfordrer vi i stedet til, at du leder dit regnvand til den offentlige vej, hvor et regnbed håndterer vandet.

Kan jeg koble mig til det offentlige kloaksystem igen – efter at jeg har afkoblet mig?

Ja, det er muligt at koble sig til kloaksystemet igen, hvis du har afkoblet dig. Denne gentilslutning kan sandsynligvis ske under ændrede vilkår, hvilket vil sige, at du eksempelvis skal lede dit regnvand til et offentligt nedsivningsanlæg, hvis dette er etableret på din vej. Ved genslutning betales et tilslutningsbidrag.

Er det krav at holde og nedsive regnvandet på egen grund? Er det obligatorisk?

Som borger beslutter du selv, hvorvidt du vil håndtere regnvandet på egen grund og anlægge en løsning i din have.

Jo flere der holder regnvandet væk fra kloakken, jo mere vil kloakken blive aflastet – og du vil være med til at løse udfordringerne med oversvømmelser af kældre og haver i dit lokalområde.

Hvad er en faskine?

En faskine er et hulrum under jorden, der opsamler regnvandet og lader det sive ned igennem jordlagene. Du kan købe forskellige faskiner i byggemarkeder. Undersøg gerne inden, hvad der passer bedst til jordtypen i din have og i haver generelt.