Om Klimaklar i Skibhus

Skibhuskvarteret i det nordlige Odense C er ofte ramt af kælderoversvømmelser, fordi kloakkerne ikke kan rumme alt det regnvand, vi får – og som vi vil få endnu mere af i fremtiden.

Derfor har vi igangsat projekt Klimaklar Skibhus, som har til formål at afhjælpe problemer med spildevand, der står op i kældrene. Samtidig skaber vi grønnere og mere trafiksikre veje.

Pilotprojektet Klimaklar i Skibhus er et samarbejde mellem beboere, kommune og vandselskab om at håndtere alt kvarterets regnvand på overfladen – både på offentlige arealer og private grunde.

På de offentlige veje laver vi regnbede, som bidrager til grønnere kvarterer. Mange af de private hjælper også til ved at anlægge regnhaver på privat grund, så vandet siver ned i undergrunden i stedet for at løbe i kloarkerne.

Læs her, hvordan du kommer i gang med at anlægge en regnhave

Det udvalgte område

Klimaklar i Skibhus er et pilotprojekt, der kører i et udvalgt boligområde. Gaderne og området er valgt, fordi mange af beboerne i årevis har kæmpet med oversvømmede kældre.

Projektet er afgrænset, så vi arbejder med den samme ‘gren’ af kloaksystemet. Beboerne i området er så at sige i ‘kloakfamilie’.

I alt tæller området +220 matrikler, der befinder sig på disse gader Bøgebjergvej, Thorkildsgade, Baumgartensvej, Hørdumsgade, Piosgade, Helsingborggade og en lille del af Skibshuvej.

Kort over projektområdet

Status på projektet

Vi har gennemført projektets to første etaper – og forventer at gennemføre tredje og sidste etape i løbet af 2021.

Hør projektleder Martin W. Sørensen fortælle om regnvandshåndteringen i projektet: