sky_mork_rgb

Danmark får varmere og vådere vejr…

…med hyppige og mere ekstreme vejrbegivenheder. Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Vi kan forvente mere nedbør – især om vinteren.

Somrene er vanskeligere at forudsige, men de vil sandsynligvis blive præget af længere, tørre perioder, samtidig med at der vil komme flere skybrud. Som gennemsnit forventes årsmiddelnedbøren at stige med ca. 7 % frem mod 2050. Havvandstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i mange områder forventer man ændringer i grundvandsspejlet.

Mere vand i Odense

Klimaændringerne giver nogle særlige udfordringer i Odense, fordi vi ligger lavt i en ådal, ud til fjord og hav.

Det betyder, at vi i fremtiden får mere vand fra alle sider.paraply_gronblaa_rgb

Fra oven – i form af flere skybrud og større regnskyl i det hele taget. Fra neden – fordi grundvandet stiger, når der falder mere regn, og fordi store dele af kommunen i forvejen ligger lavt i forhold til grundvands- og havniveauer. Og “fra siderne” – i form af stigende vandniveauer i fjord, hav og åer.

En anden udfordring, der også gør det sværere at komme af med vandet i Odense, finder vi under jorden. Samtidig med at grundvandet står højt, består undergrunden i store dele af kommunen nemlig af tykke lerlag, som gør det svært for vandet at sive ned igennem jorden.

Det gør det – naturligvis – sværere at komme af med vandet, når det ikke “bare” kan løbe væk eller sive ned i jorden.

Også derfor skal vi tænke kreativt, når vi skal gøre Odense klimaklar – og finde de helt rigtige klimatilpasningsløsninger til vores by og kommune.