roede-gummistovler-med-paraply

Hvem gør hvad?

Hvis skybruddet kommer, og vandet begynder af løbe de forkerte steder hen, er det med at være beredt. Men det er ikke altid muligt at forebygge. I sådan nogle tilfælde vil det i stedet være nødvendigt at afhjælpe.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvem der har hvilket ansvar. I grove træk er der tre mulige ansvarshavere: kommunen, vandforsyningen og borgeren selv.

Kommunens ansvar

• Odense Kommune har ansvar for fælles anlæg og offentlige arealer, mange veje, kommunale institutioner, samt offentlige ledningsanlæg. Det betyder, at du har selv ansvaret for, at der ikke sker oversvømmelse af din ejendom og dine ejendele.

• Odense Kommune, herunder Odense Brandvæsen, med hjælp fra Politi og Beredskabsstyrelsen har blandt andet ansvaret for at pumpe vand væk fra kritiske steder, omlægge trafikken og tage hånd om vitale dele af den kommunale service. Det kan for eksempel være pasning af børn fra oversvømmede institutioner eller udbringning af mad og medicin.

• Odense Brandvæsen er ansvarlig for at yde en forsvarlig akut indsats, hvis uheldet eller hændelsen er til akut fare for mennesker, samfundsmæssige værdier eller miljøet. Der vil ofte være behov for en prioritering af indsatserne, således at situationer, hvor ét eller flere mennesker er i akut fare, har førsteprioritet. Herefter prioriteres situationer eller områder, der er kritiske for samfundet eller for miljøet. Samtidig med løsning af den akutte indsats med oversvømmelsen arbejder kommunens kriseledelse på at opretholde kommunens vigtigste serviceydelser og prioritere, hvor behovet for hjælp er størst.

Forsyningens ansvar

VandCenter Syd har ikke ansvar for at kunne aflede vand fra kældre. Det gælder såvel spildevand som regnvand. I ekstreme situationer med regnskyl ud over det fastsatte serviceniveau er forsyningen ikke ansvarlig for at fjerne vandet og for afledte skader. Hvis du vil undgå vand i kælderen, skal du altså selv tage affære. VandCenter Syd har udelukkende ansvar for afledning af regnvand, som falder på terræn, og som kan rummes i forsyningens ledningsnet.

Dit ansvar

Som grundejer har du selv ansvar for at vedligeholde den del af kloaksystemet, der er på din grund. Som hovedregel begynder det offentlige kloaksystem nemlig ved grundgrænsen (skellet) til en ejendom, og du ejer den del af kloakken, der ligger på din grund. Du har også selv ansvaret for at vedligeholde din stikledning.

Hvis du vil forebygge kælderoversvømmelser derhjemme, kan du få installeret et såkaldt højvandslukke på husets kloaksystem. Forsøg også at undgå at lægge fliser eller asfalt over hele din grund. Det forhindrer nemlig regnvandet i at sive naturligt ned i jorden, så det må løbe et andet sted hen – måske i kælderen.