afloeb-med-efteraarsblade

Undgå vand i kælderen

Som grundejer har du selv et ansvar for at forebygge oversvømmelser på din egen grund. Du ejer nemlig selv den del af kloaksystemet, der ligger på din grund.

Heldigvis kan du selv gøre meget for at gøre din bolig klimaklar. Men hvor skal man begynde? Og er det dyrt?

Gør kælderen klimaklar

Har du kælder, kan du for eksempel overveje at få installeret et højvandslukke eller en pumpebrønd, der kan begrænse risikoen for vand i kælderen ved kraftig regn. Eller måske kan du overveje om dit kælderafløb helt kan sløjfes? Måske skal du også overveje vandtætte døre eller vinduer i kælderen?

En omlægning af indkørsel eller andre flisebelagte arealer kan i nogle tilfælde mindske risikoen for vand i kælderen. Andre gange kan en lille forhøjning af kanten ned til kældertrappen gøre en stor forskel.

På kort sigt kan tiltagene være forbundet med en mindre udgift, men prisen for helt at undlade at gøre noget kan blive langt højere.

Hold afløbet i topform

For at undgå oversvømmelser på din grund, er det først og fremmest helt afgørende, at du husker at vedligeholde dit afløbsystem, så vandet frit kan løbe væk, når det regner. Sørg for at rense tagrender og afløbsriste, så blade og kviste ikke tilstopper nedløbsrøret og brønden.

Hold også øje med terrænet omkring dine brønde. Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det et tegn på, at der er noget galt.

Vil du vide mere?

Du kan læse meget mere om, hvordan du kan undgå kloakproblemer og oversvømmelser på VandCenter Syds hjemmeside > Spørgsmål og svar – og i pjecen På det rene med spildevandet.