Gode råd – når vandet står højt

Det lykkes ikke altid at få gjort boligen klimaklar i tide – eller klimaklar nok, for den sags skyld. I sådanne tilfælde er det godt at have nogle retningslinjer for, hvordan situationen bedst håndteres.

Bliver du ramt af oversvømmelse, er det vigtigt, at du hurtigt danner dig et overblik over, hvor vandet kommer fra, og tilstræber at få blokeret for yderligere indtrængen af vand.

Sådan forholder du dig

• Start altid med at vurdere, om oversvømmelsen er sket med regnvand, eller om der også er kloakvand. I tilfælde af at vandet er forurenet, kan det udgøre en sundhedsrisiko. Benyt gummistøvler og gummihandsker for at undgå kontakt med forurenet vand.

• Meld skaden til dit forsikringsselskab og bed om praktiske instrukser. Skader på huset anmeldes til din bygningsforsikring, mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.

• Flyt genstande væk, der står i vand, og red det, der kan reddes. Fjern vandet med spande eller lignende for at undgå efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp. Har du en pumpe, så sæt den i drift og få vandet væk. Af hensyn til din sundhed skal du bruge gummistøvler og handsker, når du bevæger dig i vandet.

• Kontakt et privat skadeservicefirma, hvis omfanget er så stort, at du ikke selv kan klare det.

• Luft ud i kælderen og varm rummet op. Brug eventuelt affugter.

• Sæt alt vådt inventar til tørre og skaf ventilation til vandskadede vægge for at modvirke skimmelsvamp.

• Tag billeder af vandskaden til forsikringsselskabet.

• Smid ikke de beskadigede genstande fra kælderen væk, men nøjes med at fjerne dem. Forsikringsselskabet sender i mange tilfælde en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang, og taksatoren skal kunne se de beskadigede ting.