Et regnbed giver en smuk have

Et regnbed vil være den typiske løsning, når man som havejer skal beholde og nedsive regnvand på egen grund. Et regnbed giver tilmed mulighed for at dekorere bedet med forskellige planter og sten, så du kan få en flot og frodig have.

Regnbed 1 - gratis billede

Et regnbed kan være mange ting! 

Et regnbed er egentlig blot en fordybning i jorden, der opsamler regn- og overfladevand fra hustage. I regnbedet får regnen mulighed for at samle sig, inden den langsomt siver ned i jorden. Et regnbed kan bestå af flere forskellige elementer, som du med fordel kan kombinere, så du får fuld glæde af regnvandet i haven. Regnbede og græsplæner kan suge EN MASSE vand og vil derfor være den typiske løsning. Men også tønder, kar og tanke kan opsamle regnvandet, ligesom der findes regnvenlige belægninger, render, grønne tage og faskiner.

Se trin for trin, hvordan et regnbed etableres – Regnbed i Piosgade

Regnvenlige indkørsler og terrasser

Giv regnvandet optimale forhold til at sive ned i jorden. Det gør du bl.a. ved at undgå for mange fliser eller arealer med asfalt, da det spærrer overfladen af, så regnen ikke kan sive ned. I stedet løber vandet til siderne, og det kan give problemer. Græs, grus, perlesten og lignende løsninger er optimale, fordi regnvandet let kan sive igennem. Men hvis du er meget begejstret for fliser, findes der faktisk vandgennemtrængelige varianter – spørg dig for om mulighederne.

Grønt tag

Taget på dit hus, skuret eller garagen har et kraftigt potentiale til at samle regnvand, hvis du beplanter taget med græs, mos eller andre planter. Samtidig kan det være en farverig og dekorativ løsning.

Et grønt tag har en holdbarhed på ca. 50 år. Det er stort set en vedligeholdelsesfri løsning, og så er det nemt at anlægge, fordi man kan købe færdigbeplantede måtter, der nemt lægges på det eksisterende tag.

Bassiner og damme

Du kan også anlægge et bassin eller en dam på under 100 m2, der opsamler tag- og regnvand.

Regnvandstønder og genbrug

Du kan spare på vandet og din vandregning, hvis du opsamler regnvandet i regnvandstønder og udnytter det til at vande i haven, vaske bilen osv.

Faskiner

Endnu en mulighed er at anlægge en faskine. En faskine er et hulrum under jorden, som opsamler regnvandet, inden det derefter siver videre ned gennem jordlagene.

Regnbede vil være den typiske løsning, men der er også en del andre løsninger, der kan være relevante for dig og din have. Du kan læse mere om regnbede og andre løsninger på ditregnvand.dk