Klimaet nu
og i fremtiden

Hvordan lyder vejrudsigten for fremtidens klima?

Del dine idéer -
og spred ringe i vandet!

Giv dit bud på et klimaklar Skibhus

Er din bolig klimaklar?

Få gode råd og inspiration til, hvordan du kan blive klimaklar.

Klimaklar
i Skibhus

Sammen skaber vi Odenses nye klimakvarter

Klar til fremtidens klimaavatar_boots

Fremtidens skybrud og dagsregn springer næppe Odense over, heller ikke selvom vi spørger pænt. Derfor har Odense taget en række skridt for at sikre byen mod det voldsomme vejr, som vi oplever mere og mere af.

Klimatilpasning og ‘LAR-løsninger’ er mere end bare nødvendige tiltag – det er også elementer, der kan gøre vores dejlige by grønnere og dermed endnu skønnere.

Lige nu er vi i gang med projektet KLIMAKLAR I SKIBHUS. Et innovativt pilotprojekt der netop har til formål at bruge de øgede mængder regnvand til at skabe nye, rekreative værdier for områdets beboere.

Kort over projektområdet

Første spadesstik på Hørdums og Piosgade i 2017

Klimaklar begynder at klimatilpasse projektets første to veje i slutningen af august 2017. Beboerne kan se frem til nogle grønnere veje, der kan sluge regnvandet – og dæmpe trafikken.

På plan af maj 2017 kan man se en oversigtstegning over, hvordan projektet på Hørdums- og Piosgade vil se ud. Hent oversigten her.

Projektet afholdte infomøde onsdag d. 24. maj kl. 17-20 i Mødecenter Odense på Buchwaldsgade om omdannelsen af Hørdumsgade- og PiosgadeDu kan her hente første del af præsenationen samt anden del.

Deltagerne havde på infomødet mulighed for at sætte præg på valg af træer i vejbede samt staude-kombinationen. Deltog du ikke på infomødet, kan du også være med til stemme om hvilke træer, der skal plantes på Hørdumsgade og hvilke staude-kombinationer, der skal plantes ved at hente materialet her. 

Sådan kommer DU i gang

Du kan også være med til at klimatilpasse dit nabolag og gøre en forskel. Det eneste, det kræver, er, at du ikke sender regnvand fra dit hustag i kloakken – men holder nedbøren på din matrikel (eller sender det videre til den offentlige vej). Og der er mange måder, hvorpå du kan håndtere og få gavn af regnvandet på overfladen. Vi har lavet denne sådan-gør-du-guide og dette katalog til inspiration.

HUSK at det kræver tilladelse til at nedsive regnvand på egen grund fra Odense Kommune – og du skal søge om at få tilbagebetalt tilslutningsbidrag fra VandCenter Syd. Du finder begge ansøgningsskeamer på dette link.